Od profesionálů pro profesionály
17. 02. 2017

Dne 17. 2. 2017 žáci  Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov navštívili firmu ROOFS CZ Group a.s. v Olomouci, která se zabývá prodejem nářadí Mafell.

..více

Exkurze v Palírně U Zeleného stromu
17. 02. 2017

V pátek 17. února 2017 se žáci čtvrtého ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov oboru Analýza potravin a Technologie potravin zúčastnili exkurze v Palírně U Zeleného stromu a.s.

..více

Odborný seminář firmy GIACOMINI
10. 02. 2017

Dne 9. 2. 2017 se uskutečnil na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov seminář firmy GIAGOMINI, který je určen pro odbornou veřejnost a školská zařízení. Semináře se zúčastnili žáci oboru Instalatér a učitelé odborných předmětů.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2017/2018

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17, ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 – 4, Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a podle § 2 a § 3 odst. 5, vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení

žáků a uchazečů o přijetí na obory 4 leté, 3 leté a do nástavbového studia s těmito kritérii přijetí:

    Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

INFORMACE KE KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ "NANEČISTO"

    CERMAT - testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám
    Obecné informace o přijímacím řízení
    Termíny jednotné přijímací zkoušky
    Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
    Formulář – přihláška k dennímu studiu ke stažení zde
    Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání - zdravotní omezení
    Formulář – přihláška k nástavbovému studiu ke stažení zde
    Krajská stipendia 3 letých oborů

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ